Disclaimer

Algemeen

Welldotcom (Kamer van Koophandel 65462408), hierna te noemen Welldotcom, verleent u hierbij toegang tot welldotcom.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Welldotcom en derden zijn aangeleverd. Welldotcom behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op welldotcom.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Welldotcom.

Beperkte aansprakelijkheid

De op welldotcom.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Welldotcom.

In het bijzonder zijn alle prijzen op welldotcom.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Welldotcom. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Welldotcom, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen?
Neem contact met ons op!

Stuur een e-mail
info@welldotcom.nl
Adres:
Boslaan 35
9449 PS Nooitgedacht

T: +31(0)592-373610T: +31(0)592-373610

E: info@welldotcom.nl

KVK: 65462408
BTW: NL194136346B01